δεξαμενές, δεξαμενές - kanalizacja.biz
Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

kanalizacja.biz

δίκτυο αποχέτευσης : σωλήνες αποχέτευσης : καλά : συστήματα αποχέτευσης : υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης

Δεξαμενές

Κατασκευή απαιτεί την εφαρμογή των κατάλληλων δεξαμενών νερού: πηγάδια, φρεάτια, τα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα ή πλαστικό, επεξεργασίας νερού χωρίς συντήρηση, δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού επιθετική. Οι κατασκευαστές προσφέρουν επίσης σειρήνες την πλήρωση των δεξαμενών και ρίχνει λυμάτων.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.