υδραυλικά εργαλεία, υδραυλικό κλειδιά - kanalizacja.biz
Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

kanalizacja.biz

δίκτυο αποχέτευσης : σωλήνες αποχέτευσης : καλά : συστήματα αποχέτευσης : υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης

Υδραυλικό κλειδιά

Κατά την εργασία με σωλήνες, δακτυλίους ή καρφίτσες να αποδειχθεί χρήσιμη υδραυλικό κλειδιά, των οποίων σκληρά οδοντωτά σαγόνια σας επιτρέπει να εκτελέσετε συγκεκριμένες λειτουργίες. Εκτός από τα κλασικά πλήκτρα σε προσφορές των κατασκευαστών είναι επίσης βασικό γάντζο, ρυθμιζόμενο, λυγισμένα και ειδικά πλήκτρα για τους σωλήνες διάλυσης.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.