Το νερό της βροχής και απορροής, στέγες αφυδάτωση - kanalizacja.biz
Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

kanalizacja.biz

δίκτυο αποχέτευσης : σωλήνες αποχέτευσης : καλά : συστήματα αποχέτευσης : υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης

Στέγες αφυδάτωση

Αποχέτευση όμβριων υδάτων από την οροφή είναι αναγκαία για να αποφευχθεί ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει. Παραδοσιακά σύστημα υδρορρόης αποστράγγισης στέγης που στραγγίζει αποτελεσματικά σωλήνες ομβρίων υδάτων καθορίζεται σε πρόσοψη. Χρήση των τοίχων attykowych αποφεύγοντας εξαέρωσης του νερού στον τοίχο. Εκτός από το βαρυτικό σύστημα αφυδάτωσης, οι κατασκευαστές πληρώνουν επίσης την προσοχή στα συστήματα κενού που προτείνουμε ιδιαίτερα επίπεδες στέγες.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.