Tankar, gjutjärn avlopp - kanalizacja.biz
Välj språk:  

kanalizacja.biz

avlopp : avloppsrör : bra : avloppssystem : vatten- och avloppstjänster

databasen:
Ange staden där du vill söka efter företag, produkter, tjänster.
 

Gjutjärn avlopp

Den mest kända material som har brandhämmande egenskaper är en gjutjärn, som av säkerhetsskäl används ofta i VVS. Gjorda därav rör, avlopp manhål laterals, avloppsrör, ventiler storm, och sedimentering och fällor, kännetecknas av beständighet mot korrosion och nötning och ogynnsamma väderleks influenser. Designad för aggressiv avloppsvatten järn är en speciell beläggning.
 


All rights reserved © 2004-2022 Vertica Technologie Internetowe.