Tankar, prefabricerade betongelement - kanalizacja.biz
Välj språk:  

kanalizacja.biz

avlopp : avloppsrör : bra : avloppssystem : vatten- och avloppstjänster

databasen:
Ange staden där du vill söka efter företag, produkter, tjänster.
 

Prefabricerade betongelement

I konstruktion, är vattnet används ofta betongprodukter såsom betongrör med fot, cirklar, ringar lättnad och distansorgan, täckplåtar, bottenplattor och lock, och venturiröret. Oftast används för byggandet av avloppsbrunnar.
 


All rights reserved © 2004-2022 Vertica Technologie Internetowe.