Tjänster, slam management - kanalizacja.biz
Välj språk:  

kanalizacja.biz

avlopp : avloppsrör : bra : avloppssystem : vatten- och avloppstjänster

databasen:
Ange staden där du vill söka efter företag, produkter, tjänster.
 

Slam management

Enorma mängder slam som produceras under avloppsvattenrening, måste vara korrekt behandlad för att inte förorena miljön. Företag som erbjuder denna bransch att transportera förbränning sådant avfall, torkning, kompostering eller - när det gäller visningar - deponin.
 


All rights reserved © 2004-2022 Vertica Technologie Internetowe.