Regnvatten och dränering, förbehandling - kanalizacja.biz
Välj språk:  

kanalizacja.biz

avlopp : avloppsrör : bra : avloppssystem : vatten- och avloppstjänster

databasen:
Ange staden där du vill söka efter företag, produkter, tjänster.
 

Regnvatten och dränering förbehandling

Regnvatten kontamination avloppsvatten med olje ämnen eller fetter utgör ett hot mot den biologiska balansen av naturliga och avloppstankar. Det bör därför användas förbehandlingssystem, som enligt lag obligatoriskt. Hårdvarutillverkare föreslår för rengöring separatorer med koalescerande patron eller lameller, fettavskiljare, lösa betong, samt pumpstationer.
 


All rights reserved © 2004-2022 Vertica Technologie Internetowe.